Onze organisatie

Wij, Trim-line B.V. gevestigd op de Oostketelaarweg 1 te Lewedorp, verklaren hiermee persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens voor welk doel

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel het kunnen verlenen van diensten en leveren van producten aan de klant. Deze gegevens zijn meestal noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Andere gegevens gebruiken we, omdat deze verstrekt zijn door de betrokken persoon en deze toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. ‘Normale’ persoonsgegevens verwerken we op de afdelingen binnendienst, voor het verwerken van de facturen. Monteurs gebruiken NAW-gegevens om de opdracht uit te kunnen voeren en noteren soms NAW-gegevens en factuurgegevens t.b.v. van facturatie. De administratie gebruikt telefoongegevens en mailadressen om te kunnen factureren en betalingen na te gaan.

Aanvragen via email of de website worden verwerkt. Alle gegevens worden bewaard en/of verstuurd via een beschermde server. Trim-line B.V. kan indien dit voor de dienstverlening van de klant voordelen heeft, deze gegevens doorsturen naar andere onderdelen van de onderneming. Gegevens worden zonder toestemming, niet met derden gedeeld.

Wij bewaren de gegevens volgens de op dat moment geldende wettelijke termijnen.

Hoe rechten uitgeoefend kunnen worden door de klant

De betrokkene heeft het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van gegevens. Dit kan alleen gevraagd worden op basis van de wettelijke regelingen. Betrokkenen kunnen klachten indienen per mail naar info@trimline-3m.nl. Hierop zal binnen een redelijke termijn een reactie volgen. T.b.v. facturatie zijn betrokkenen verplicht NAW-gegevens te overhandigen, zodat we de overeenkomst van beide kanten kunnen nakomen. We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen gebruik maken van gegevens die afkomstig zijn van derden, voor zover dit voor de dienstverlening van de betrokkene beter is.